Review Nha Trang

14 hồ chứa nước đang xả điều tiết lũ

 14 hồ chứa nước đang xả điều tiết lũ

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT – TKCN và PTDS) tỉnh Khánh Hòa, thời điểm 11 giờ ngày 27-10, trên địa bàn tỉnh có 14 hồ chứa nước đang xả điều tiết lũ, trong đó có 7 hồ chứa nước vận hành điều tiết và 7 hồ còn lại chảy qua tràn.

 

Cụ thể, hồ Hoa Sơn đang xả với mức 40,9m3/s; hồ Đá Bàn: 10,1 m3/s; hồ Am Chúa: 9,06m3/s; hồ Suối Dầu: 39,27 m3/s; hồ Cam Ranh: 24,4 m3/s; hồ Suối Hành: 19,65 m3/s và hồ Tà Rục: 19,2m3/s. Đối với 7 hồ chứa nước đang xả lũ qua tràn (tràn tự do) đó là các hồ: Suối Luồng, Suối Lớn, Cây Bứa, Suối Sim, Láng Nhớt, Đồng Bò và Cây Sung. Lưu lượng nước qua tràn không đáng kể, phổ biến dưới 5m3/s.

Hồ Suối Dầu đang xả gần 40 m<sup>3</sup>/s

Hồ Suối Dầu đang xả gần 40 m3/s

 

Cũng theo cơ quan chuyên môn, 19 hồ chứa nước lớn trên địa bàn toàn tỉnh với sức chứa hơn 248 triệu m3 hiện đã chứa hơn 196 triệu m3, đạt tỷ lệ 79%. Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh đã chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa nước tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tính toán lưu lượng nước về hồ, đánh giá tình hình ngập lụt vùng hạ du để điều tiết, xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và hạn chế gây ngập lụt ở vùng hạ du.

H.Đ

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »