Review Nha Trang

2 Khối Mầm non công lập TP. Nha Trang tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023

 2 Khối Mầm non công lập TP. Nha Trang tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023

Ngày 30/11/2022, 2 Khối mầm non công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023.

Các đơn vị khối Mầm non 1 ký kết giao ước thi đua

Khối mầm non 1 có 20 đơn vị, do trường mầm non 3/2 chủ trì khối; Khối mầm non 2 có 20 đơn vị do trường mầm non 8/3 chủ trì khối. Trong năm học 2022-2023, các đơn vị trong 02 Khối mầm non sẽ tập trung vào các nội dung thi đua trọng tâm như: thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với từng độ tuổi, đặc điểm, khả năng của trẻ và điều kiện thực tế địa phương; trang bị đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị trong và ngoài lớp học; xây dựng khu phát triển vận động ngoài trời đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động. Thực hiện tốt quy trình tổ chức bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không để xảy ra dịch bệnh. Năm học 2022-2023, các đơn vị trường học trong 2 Khối phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ từ 0-2 tuổi đạt 30% trở lên, trẻ từ 3-5 tuổi từ 85% trở lên và trẻ 5 tuổi đạt 95%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, tỷ lệ trẻ thấp còi và trẻ thừa cân béo phì giảm so với đầu năm học. Có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại tốt, không có giáo viên xếp loại đạt yêu cầu hoặc chưa đạt yêu cầu, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến …

Các đơn vị khối Mầm non 2 ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị, 40 đơn vị thuộc 2 Khối mầm non đã tiến hành thảo luận và thống nhất ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.