Review Nha Trang

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023

 Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Nha Trang không chỉ là thành phố du lịch biển nổi tiếng trong nước và thế giới mà còn được thiên nhiên ưu đãi nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Trong đó phải kể đến yến sào tự nhiên, nước khoáng thiên nhiên, các loài hải sản với chủng loại đa dạng, …

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế Tài nguyên năm 2009 tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên phải nộp thuế tài nguyên.


Bản đồ phân bố các nguồn, điểm nước khoáng tỉnh Khánh Hòa
(Nguồn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa)

Để có căn cứ tính thuế tài nguyên, ngày 07/12/2022 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023, gồm:

  • 1. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I)
  • 2. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục II)
  • 3. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên (Phụ lục III)
  • 4. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục IV)
  • 5. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục V)
  • 6. Định mức sử dụng tài nguyên làm căn cứ quy đổi từ sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm công nghiệp ra sản lượng tài nguyên khai thác có trong sản phẩm tài nguyên và sản phẩm công nghiệp và Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên (Phụ lục VI)
  • 7. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác (Phụ lục VII)

Nguyên tắc áp dụng: Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định; trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND tỉnh quy định.

Đảo Yến (Nguồn: Internet)

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hàng năm điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với biến động của thị trường, phù hợp theo khung giá của Bộ Tài chính.
Bảng giá tính thuế tài nguyên là căn cứ để cơ quan thuế thu thuế tài nguyên và thực hiện việc quản lý thuế tài nguyên theo quy định.

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh theo dõi, rà soát các loại tài nguyên thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND không còn phù hợp hoặc bổ sung định mức sử dụng tài nguyên./.

Mai Hoa

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »