Review Nha Trang

Đại hội công đoàn cơ sở Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang

 Đại hội công đoàn cơ sở Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang

Sáng ngày 3/12/2022, Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có ông Ngô Anh Duyệt – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nha Trang cùng 120 đại biểu là người lao động của công ty và đại diện các công đoàn cơ sở thuộc Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đây là đơn vị được Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm của Khối công đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh để các đơn vị rút kinh nghiệm.

Ông Ngô Anh Duyệt – Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội

5 năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, tổ chức chỉ đạo phong trào công nhân, lao động và hoạt động Công đoàn đúng trọng tâm, có hiệu quả; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn gương mẫu chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Nhiệm kỳ qua, công tác xã hội từ thiện được Công ty chú trọng, Công ty đã vận động Qũy đền ơn đáp nghĩa được hơn 104 triệu đồng, quỹ phòng chống thiên tai được 18 triệu đồng; quỹ mái ấm công đoàn và quỹ bảo trợ trẻ em 12 triệu đồng; ủng hộ hàng trăm phần quà ý nghĩa, trị giá gần 400 triệu đồng cùng hàng ngàn lít nước mắm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.


Các đại biểu tham gia đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khoá mới


Ra mắt Ban chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang tiếp tục bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên, gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động, xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Với tinh thần, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu 01 đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

 

Ngọc Hảo – Thế Vinh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »