Review Nha Trang

Đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thành phố Nha Trang

 Đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thành phố Nha Trang

Chiều 5/12, Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thành phố Nha Trang đã tổ chức cuộc họp đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài các cơ quan, đơn vị năm 2022 do Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Lưu Thành Nhân chủ trì.

Các thành viên Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thành phố thảo luận tại cuộc họp

Năm 2022 có 79 sáng kiến của các cá nhân thuộc các cơ quan, phòng ban đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể có 16 sáng kiến, khối các phòng, ban cơ quan có 18 sáng kiến, khối các phường nội thành 24 sáng kiến, khối các xã nông nghiệp 10 sáng kiến, khối các xã, phường biển 09 sáng kiến, khối các Ban quản lý 02 sáng kiến.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá các sáng kiến theo các tiêu chí quy định, như: đề tài, sáng kiến; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại; phạm vi, tầm ảnh hưởng của sáng kiến… để lựa chọn sáng kiến đạt yêu cầu trình UBND thành phố công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2022.

Nguyễn Hòe

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »