Review Nha Trang

Đẩy mạnh truyền thông về Chương trình nông thôn mới

 Đẩy mạnh truyền thông về Chương trình nông thôn mới

Giai đoạn 2021 – 2025, đẩy mạnh công tác truyền thông tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:

Đồng chí Đinh Văn Thiệu trao bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao cho xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu trao bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao cho xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa.

 

Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (gọi tắt là Chương trình NTM) giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh xác định công tác truyền thông phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm đa dạng, phong phú, sáng tạo cả về hình thức và nội dung thông tin. Công tác truyền thông không chỉ truyền tải thông tin chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở mà còn thu thập thông tin, giám sát và phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả, bền vững Chương trình NTM và các chương trình chuyên đề hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 – 2025 như: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM…

Đường liên xã Nguyễn Huệ - Gò Ký đoạn qua xã Vạn Phước (Vạn Ninh)  được đầu tư nâng cấp khang trang nhờ Chương trình nông thôn mới.

Đường liên xã Nguyễn Huệ – Gò Ký đoạn qua xã Vạn Phước (Vạn Ninh) được đầu tư nâng cấp khang trang nhờ Chương trình nông thôn mới.

 

  • Ông có thể cho biết những mục tiêu chính trong công tác truyền thông về NTM giai đoạn này?

Với quan điểm truyền thông đi trước một bước, có nội dung, hình thức phù hợp, chương trình truyền thông NTM giai đoạn này nhằm góp phần đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, NTM là nền tảng, nông dân là chủ thể”. Truyền thông còn góp phần quan trọng trong việc phát huy được sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn trở thành miền quê đáng sống.

Diện mạo đô thị - nông thôn Ninh Hòa.

Diện mạo đô thị – nông thôn Ninh Hòa.

 

  • Những nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu này là gì, thưa ông?

UBND tỉnh yêu cầu tất cả các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch truyền thông về NTM giai đoạn 2021 – 2025, hàng năm và triển khai có hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình NTM. Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; chuyên trang thông tin điện tử về Chương trình NTM và chuyên trang thông tin điện tử của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả, tiếp nhận và giải đáp kịp thời những phản hồi về xây dựng NTM. Các địa phương, cơ sở sử dụng đúng, hiệu quả logo NTM và logo OCOP trong các hoạt động truyền thông. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa xây dựng chuyên mục, chuyên trang về Chương trình NTM và Chương trình OCOP; hơn 80% các xã có ít nhất 1 chương trình phát thanh/tuần về xây dựng NTM trên đài truyền thanh xã. Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức các cuộc thi, hội nghị tuyên truyền về các chủ đề trong xây dựng NTM; in ấn 3.500 cuốn tài liệu nghiệp vụ, tập huấn, kỷ yếu, sổ tay, chuyên đề về NTM, OCOP để cung cấp miễn phí cho các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương và 92 xã trên địa bàn tỉnh để các cán bộ thuận lợi trong việc triển khai thực hiện; xuất bản 2.000 ấn phẩm tuyên truyền về Chương trình OCOP Khánh Hòa giai đoạn 2022 – 2025.

 

  • Xin ông cho biết những nội dung chính trong kế hoạch tuyên truyền?

Kế hoạch tập trung tuyên truyền về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chương trình NTM giai đoạn 2021 – 2025 và các chương trình chuyên đề. Trong đó, quan tâm truyền thông nâng cao năng lực, chuyển đổi tư duy cho cán bộ cơ sở, cộng đồng và người dân nông thôn về phát triển kinh tế nông thôn theo hướng từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn; phát triển chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới xây dựng NTM thông minh; kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, gắn với thương mại điện tử, bán hàng online; chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với NTM, gắn với sản phẩm OCOP…

Xin cảm ơn ông!

Hồng Đăng (Thực hiện)

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »