Review Nha Trang

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Tham gia tích cực các hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn

 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Tham gia tích cực các hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-10. Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lê Hữu Trí – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về nội dung chương trình kỳ họp và các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp này.

 

1

Ông Lê Hữu Trí – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

  • Xin ông cho biết những nội dung lớn của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV?

– Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, khai mạc vào ngày 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 15-11. Theo đó, kỳ họp sẽ có 21 ngày làm việc (trong đó có 1 ngày thứ Bảy). Đây là kỳ họp cuối năm, với những nội dung quan trọng về kinh tế – xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước (NSNN) và công tác xây dựng pháp luật.

Theo dự kiến chương trình, về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Về quyết định các vấn đề KT-XH, NSNN, Quốc hội sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022. Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước và căn cứ vào tính cấp thiết của thực tế, trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc nâng mức lương cơ sở cho các đối tượng được hưởng lương từ NSNN để góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Về giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và dành thời gian để làm công tác nhân sự.

 

  • Từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề, góp ý cho các dự án luật. Ông có thể nói rõ hơn về những hoạt động này?

– Từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra; các vị ĐBQH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cử tri và nhân dân, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động do Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Về công tác xây dựng pháp luật: thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức các hội nghị góp ý dự thảo các luật; tham dự các hoạt động của các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ… mà các vị là thành viên; tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề do các cơ quan của Quốc hội tổ chức để lấy ý kiến các dự án luật.

Về hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề: từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai thực hiện 5 giám sát chuyên đề và 1 khảo sát. Cụ thể, tiếp tục thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội; giám sát việc triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 44/2022/QH15; giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021” và “Việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế – xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15” trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tổ chức đoàn khảo sát việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã kiến nghị một số vấn đề nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Kết thúc mỗi cuộc giám sát, khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đều có báo cáo kết quả giám sát gửi Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát. Các báo cáo giám sát, khảo sát đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật ở địa phương, đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát; phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra các ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng để giải quyết.

Về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: từ kỳ họp thứ 3 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 45 đơn thư, bao gồm: 3 đơn khiếu nại, 17 đơn tố cáo, 25 đơn kiến nghị, phản ánh. Đoàn đã xử lý 12 đơn đủ điều kiện xử lý.

 

  • Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuẩn bị những nội dung gì tại kỳ họp này, thưa ông?

– Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh, qua đó đã ghi nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri có chất lượng, phản ánh các bất cập, vướng mắc trong cuộc sống cần phải điều chỉnh. Cụ thể như: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách ổn định thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; kiến nghị Quốc hội có phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở (cho cán bộ, công chức, viên chức) năm 2023; kiến nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiết kiệm triệt để, giảm chi tiêu không cần thiết; đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, về cơ chế tài chính, tự chủ trong y tế, giáo dục… để sớm giải quyết căn cơ, dứt điểm tình trạng thiếu thuốc điều trị, vật tư y tế, thiếu trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã làm việc với Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, trao đổi, phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương để UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố kịp thời giải quyết, trả lời cho cử tri.

Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phản ánh đến Quốc hội những ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh mà đoàn ghi nhận, tổng hợp tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, cũng như các kiến nghị của địa phương đối với Quốc hội, Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong chính sách pháp luật, quản lý điều hành, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh phát triển. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tập trung nghiên cứu tài liệu, các dự án luật, nghị quyết, liên hệ thực tiễn của địa phương và cơ quan nơi đại biểu công tác để tham gia các hoạt động thảo luận, chất vấn trong chương trình kỳ họp.

 

– Xin cảm ơn ông! 

 

Trí Nghĩa (Thực hiện)

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »