Review Nha Trang

Giám sát chuyên đề về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII

 Giám sát chuyên đề về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII

      Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2022. Chiều ngày 08/12/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do ông Bảo Thọ – Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì tiến hành giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

      Tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 04 (tháng 03/2022), Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp nhận 107 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân đã chuyển nội dung kiến nghị đến Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trả lời. Toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố được gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường để thông báo cho cử tri; đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố để cử tri theo dõi. Qua xem xét báo cáo trả lời của UBND thành phố, Đoàn giám sát nhận thấy: Số kiến nghị cử tri đã giải quyết xong là 71, chiếm tỉ lệ 66,35 %; Số kiến nghị cử tri đang giải quyết là 29 chiếm tỉ lệ 27,1 %; Số kiến nghị cử tri chờ sự phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh giải quyết là 07, chiếm tỉ lệ 6,54 %.

        Qua giám sát, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác tiếp thu, trả lời và giải quyết kiến nghị cử tri được thực hiện khá nghiêm túc, các ý kiến được giải quyết đã đáp ứng được phần nào các nguyện vọng, nhu cầu bức xúc của người dân. Trong quá trình giải quyết đã có sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan; thường xuyên theo dõi và tổ chức các cuộc họp rà soát, tháo gỡ vướng mắc, kịp thời giải quyết và trả lời cho cử tri, nhất là các vấn đề người dân bức xúc, nội dung cụ thể tập trung vào các vấn đề như: Công tác triển khai các dự án trên địa bàn, đầu tư sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, ….

         Bên cạnh đó, việc giải quyết kiến nghị cử tri còn gặp nhiều khó khăn như: Khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhưng nguồn nhân lực các phòng, ban ngày càng giảm nên tiến độ giải quyết công việc chưa đạt yêu cầu; Việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội nên cần phải có thời gian để xem xét, phối hợp giải quyết; thành phố chưa có đủ quỹ đất tái định cư để bố trí tái định cư tương ứng cho các trường hợp bị giải tỏa gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án…

         Kết luận tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục giải quyết dứt điểm các ý kiến còn lại; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiếp tục thực hiện các kiến nghị đang giải quyết; Chỉ đạo các cơ quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri; cần có giải pháp cụ thể, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện xong.

 

Thành Chương

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »