Review Nha Trang

Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa: Tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa: Tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, các cấp hội CCB tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp thực hiện Nghị quyết số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Vận động toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. 

 

Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt 

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có hơn 17.300 cán bộ, hội viên. Thời gian qua, các cấp hội đã phối hợp thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó phát huy hiệu quả lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở. Đến nay, các cấp hội CCB của tỉnh đã xây dựng 142 tổ, 25 đội công tác, với hơn 1.600 cán bộ, hội viên tham gia lực lượng chính trị nòng cốt.

Lực lượng chính trị nòng cốt cựu chiến binh thôn Xuân Trang (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Lực lượng chính trị nòng cốt cựu chiến binh thôn Xuân Trang (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

 

Để phát huy tốt vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt CCB, Thường trực Hội CCB tỉnh thường xuyên chỉ đạo củng cố, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động đối với lực lượng này. Các cấp hội tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, nhất là lực lượng chính trị nòng cốt trong công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua, lực lượng chính trị nòng cốt của các cấp hội đã tổ chức hơn 7.800 buổi học tập, tuyên truyền với hơn 110.600 lượt cán bộ, hội viên và người dân tham gia; cung cấp cho ngành công an và quân sự địa phương hơn 10.200 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, quốc phòng; tham gia tuần tra địa bàn hơn 93.000 lượt… góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương.

 

Nhiều mô hình thiết thực

Đến nay, toàn tỉnh có nhiều mô hình do CCB lập ra hay làm nòng cốt đang là điểm sáng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điển hình như các mô hình “2+1” ở phường Vĩnh Hải, “Thắp sáng niềm tin” của CCB phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang); “2 CCB giúp đỡ cho một đối tượng hoàn lương” (thị xã Ninh Hòa); “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” (TP. Cam Ranh); “Chi hội CCB tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư” của CCB xã Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh); “Đội xe thồ CCB tự quản” (thị trấn Diên Khánh); “Con đường CCB tự quản”, “CCB chung tay bảo vệ môi trường” ở nhiều địa phương trong tỉnh…

5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho hơn 102.000 lượt người; trực tiếp tuyên truyền cảm hóa thành công 85 người nghiện ma túy. Các cấp hội phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt, duy trì có hiệu quả phong trào “6 không” (không ma túy, không mại dâm, không lây nhiễm HIV, không có con bỏ học, không gây tai nạn giao thông, không sinh con thứ ba); các mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; “Tổ tuần tra nhân dân”; “Tổ an ninh”; “Tổ tự quản”; “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn” hoạt động hiệu quả… Qua đó, góp phần nhân rộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong hội và cộng đồng dân cư về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Ngoài ra, nhiều tổ chức hội ở cơ sở còn xây dựng các tổ nắm tin, cung cấp cho công an hàng ngàn tin có giá trị liên quan đến tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động hàng chục đối tượng phạm tội ra đầu thú, góp phần ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.

 

HỒNG SƠN (Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh)

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »