Review Nha Trang

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 12

 Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 12
  • Thảo luận tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV
  • Thông qua các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương
  • Thống nhất định hướng danh mục các dự án đầu tư trọng điểm

Ngày 30-9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Các ông: Nguyễn Hải Ninh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy tập trung thảo luận, thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV/2022. Theo đó, 9 tháng, tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) tăng 20,48%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 63.532 tỷ đồng, tăng 57,9%; ngành du lịch tỉnh tiếp tục phục hồi ấn tượng với doanh thu du lịch đạt 10.801 tỷ đồng, tăng 5,5 lần; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 1.207 triệu USD, tăng 28,1%; thu ngân sách nhà nước đạt 12.270 tỷ đồng, tăng 23,2%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 41.103 tỷ đồng, tăng 14,1%… Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Tỉnh ủy thảo luận, cơ bản thống nhất định hướng danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; danh mục các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh ủy đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Kết luận số 64, ngày 18-4-2022 của Tỉnh ủy về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo tổng kết Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy và một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11. Tỉnh ủy cũng đã tiến hành bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu bế mạc hội nghị.

Bí thư Tình ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu bế mạc hội nghị.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu từ nay đến cuối năm, các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, cần quan tâm một số nhóm công việc sau: Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến các cơ chế, chính sách đặc thù nêu tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện các chính sách đặc thù cho tỉnh; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch quan trọng của tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022 và đầu năm 2023… Ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu xây dựng kịch bản, lộ trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh từ nay đến năm 2025 và xác định rõ các chỉ tiêu cần phải bổ sung để đáp ứng hệ tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2022; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh bảo đảm chất lượng và tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong – Nha Trang và cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt kết quả cao nhất; tiếp tục tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh…

XUÂN THÀNH

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »