Review Nha Trang

Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 5/12/2022, Bộ Chính trị, Ban bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội với 11.632 điểm cầu các ban, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc, 1.196.227 đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Dự Hội nghị điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Nha Trang, tham dự có các đồng chí: Hồ Văn Mừng – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Trong thời gian 2 ngày, Hội nghị được nghe quán triệt nội dung 4 Nghị quyết về: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung, văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong Hội nghị sáng nay, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Sau chương trình quán triệt của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ có 0,5 ngày để triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Minh Dung – Hữu Thông

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »