Review Nha Trang

Khai trương Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng phường Phương Sài, Tp. Nha Trang

 Khai trương Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng phường Phương Sài, Tp. Nha Trang

Sáng ngày 30/12/2022, UBND phường Phương Sài tổ chức lễ khai trương Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng phường Phương Sài. Đây là 1 trong 5 đơn vị thí điểm thực hiện mô hình tại thành phố Nha Trang.


Quang cảnh khai trương Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại phường Phương Sài

Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại phường Phương Sài do chính quyền và cộng đồng dân cư tổ chức, do cộng đồng tự quản, tự vận hành, chính quyền theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ thêm về nghiệp vụ, trang thiết bị cần thiết; đội ngũ nhân sự phục vụ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố. Điểm hỗ trợ được tổ chức giống một Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tương tác dễ dàng.

Việc thiết lập các Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến trong cộng đồng dân cư sẽ góp phần hình thành các không gian công cộng, kết nối cộng đồng dân cư, có đầu mối giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ trực tuyến theo mô hình xã hội hóa. Được biết, Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến là một nội dung trong Đề án thí điểm triển khai Khu dân cư điện tử đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ngay tại cộng đồng dân cư.

 

Khánh Trang – Thế Vinh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »