Review Nha Trang

Kiểm tra việc triển khai Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 tại Nha Trang

 Kiểm tra việc triển khai Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 tại Nha Trang

Chiều ngày 22/11/2022, Tổ Công tác PCI tỉnh do Bà Võ Thị Lệ Xuân –  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó Tổ Công tác PCI tỉnh làm trưởng Đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 tại UBND TP. Nha Trang.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025, năm 2022, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung trong giai đoạn 2021-2025. Hằng năm, UBND thành phố đều thực hiện công khai đối với các quy định thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, đẩy mạnh các giải pháp giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tuyên truyền, khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.

Tại buổi làm việc, thành phố kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, đồng thời chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phân cấp, ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Kết luận tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận kiến nghị của thành phố, Bà Võ Thị Lệ Xuân – Tổ phó Tổ Công tác PCI tỉnh cơ bản đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh, yêu cầu địa phương chú trọng việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phải phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, nêu rõ phụ lục các chỉ số thành phần; nghiên cứu các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn; tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra để bổ sung hoàn thiện báo cáo.

Minh Dung

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »