Review Nha Trang

Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

 Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
  • Thông qua 15 nghị quyết quan trọng
  • Miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Ngày 23-9, tại TP. Nha Trang diễn ra Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Ông Nguyễn Khắc Toàn; ông Trần Mạnh Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét kỹ lưỡng, toàn diện và thống nhất thông qua 15 nghị quyết quan trọng về: Danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; danh mục dự án đầu tư công thực hiện tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác; sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất tại Khu Kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm; quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ (xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn)…

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Văn Đồng – nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (chuyển công tác khác); Đặng Văn Tuấn – nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh (chuyển công tác khác). HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Nam Thắng – Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát, xây dựng danh mục bổ sung các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; sớm hoàn thành danh mục các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách ưu tiên kêu gọi đầu tư, tập trung vào những dự án lớn, mang tính chất động lực, gắn với định hướng, mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đối với các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này nhằm chi tiết hóa thẩm quyền được giao tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội, trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh cần phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng; đề cao trách nhiệm, tránh xảy ra sai phạm liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến đời sống người dân, uy tín của các cấp chính quyền… Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với các chính sách của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua…

 

HẢI LĂNG

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »