Review Nha Trang

Ngày 2-4-2023: Sẽ tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa

 Ngày 2-4-2023: Sẽ tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa

Sáng 1-11, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 – 2023).

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại cuộc họp.

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại cuộc họp.

 

Ông Đinh Văn Thiệu thống nhất tên gọi chương trình là lễ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa; thời gian diễn ra chương trình lễ kỷ niệm vào ngày 2-4-2023. Ông đề nghị các thành viên trong Ban tổ chức lễ kỷ niệm bổ sung những hoạt động phù hợp với sở, ngành, địa phương mình. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch để trình ban chỉ đạo lễ kỷ niệm xem xét, thông qua trước khi chính thức trình Tỉnh ủy và Chính phủ. Ngay sau khi được ban chỉ đạo thông qua, các sở, ngành, địa phương phải triển khai ngay những nội dung nhiệm vụ liên quan…

Theo dự thảo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng chương trình 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ kéo dài trong suốt năm 2023; các sự kiện chính sẽ tập trung vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Chương trình lễ kỷ niệm sẽ diễn ra với 4 nhóm hoạt động gồm: Phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh, toàn ngành; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chương trình hưởng ứng, chào mừng của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp với các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư, triển lãm…; hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm với sự kiện chính là lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 2-4-2023 tại Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang.

N.T

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »