Review Nha Trang

Nha Trang: Tổng kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2022

 Nha Trang: Tổng kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2022

Sáng ngày 22/12/2022, Ban chỉ đạo 1040 của Thành ủy Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân năm 2022. Ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Nha Trang hiện có 14 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân với tổng số 226 đảng viên. Năm 2022, Ban chỉ đạo 1040 đã tham mưu Ban thường vụ Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; cùng với đó tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ doanh nghiệp. Trong năm, thành phố kết nạp mới 20 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đạt 125% chỉ tiêu, trong đó có 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp, thành lập mới 1 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở, 9 công đoàn cơ sở với 1.014 đoàn viên, đạt 150% chỉ tiêu, thành lập 2 chi đoàn mầm non với 11 đoàn viên, đạt 100% chỉ tiêu.

Qua đánh giá, các tổ chức đảng, công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên đã từng bước phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nội quy, quy định của doanh nghiệp, phối hợp với chủ doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Năm 2023, thành phố phấn đấu kết nạp 16 đảng viên mới, thành lập 1 tổ chức Đảng, 2 tổ chức Đoàn hoặc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 10 tổ chức Công đoàn cơ sở và phát triển 800 đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn.

 

Minh Dung – Hữu Thịnh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »