Review Nha Trang

Nha Trang: triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

 Nha Trang: triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Sáng ngày 28/12/2022, Thành ủy Nha Trang tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023. Các Ông Hồ Văn Mừng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, với sự đoàn kết, nỗ lực cao, Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Nha Trang đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế đảm bảo theo quy chế làm việc, đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của thành phố phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tốt. Thành phố đạt và vượt 22/23 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường. Một số chỉ tiêu vượt cao như: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 143% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu du lịch tăng 512% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 123% kế hoạch; tăng 59,93% so với cùng kỳ. Dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát tốt, công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được chú trọng, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đạt tỷ lệ cao. Các lĩnh vực văn hoá, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị được giữ vững ổn định. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chuyển đổi số quốc gia. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô theo tinh thần Nghị Quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác phát triển đảng viên được quan tâm, toàn Đảng bộ kết nạp mới 249 đảng viên, đạt 111% chỉ tiêu giao. Công tác kiểm tra – giám sát được chú trọng, đặc biệt trong chỉ đạo tự kiểm tra, phòng ngừa sai phạm, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Hồ Văn Mừng – Bí thư Thành ủy Nha Trang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2023, đồng chí Hồ Văn Mừng – Bí thư Thành ủy Nha Trang đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy tập trung quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; bám sát quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết; chú trọng công tác cán bộ; nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội để đề ra hoặc tham mưu đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát, tránh hình thức; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, công tác dân vận phải đi vào thực chất trên cơ sở bám sát chương trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, địa phương, đơn vị, quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân …

 

Minh Dung – Hữu Thịnh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.