Review Nha Trang

Nhiều điểm mới về quản lý thuế

 Nhiều điểm mới về quản lý thuế

Ngày 30-10, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126 ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lương Xuân Thu – Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế – Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vấn đề này.

 

  • Xin ông cho biết, Nghị định số 91 có những điểm gì mới so với Nghị định số 126?

ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh

Ông Lương Xuân Thu – Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế – Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

 

– Nghị định số 91 sửa đổi, bổ sung một số điểm mới đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), người dân, giúp DN tháo gỡ khó khăn.

Một là, bổ sung quy định kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Hai là, bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, gồm: Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Ba là, sửa đổi quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với khai thác và tiêu thụ than nội địa. Theo Nghị định số 91, DN có hoạt động khai thác và tiêu thụ than nội địa thông qua hình thức quản lý và giao cho các công ty con hoặc đơn vị phụ thuộc khai thác, chế biến và tiêu thụ thì đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ than thực hiện khai thuế cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác thuộc diện chịu thuế. Đồng thời, nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp kèm theo bảng xác định số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có công ty khai thác than đóng trụ sở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bốn là, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải khai báo với cơ quan thuế thông tin của người bán hàng. Theo khoản 7 Điều 1 Nghị định số 91, tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau, bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

Năm là, sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021. Theo đó, tổng số thuế tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm đối với thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế TNDN quý của hãng vận tải nước ngoài.

Sáu là, Nghị định số 91 đã sửa đổi thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126. Đồng thời, bổ sung mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp.

  • Trong số những điểm mới trên, điểm đáng chú ý của Nghị định số 91 là sửa đổi quy định về tạm nộp thuế TNDN. Vậy, xin ông cho biết cụ thể hơn về quy định này?

– Theo Điểm b, Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 126 thì tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

Nay, Nghị định số 91 sửa đổi thành: Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý IV đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

 

  • Như vậy, đến ngày 31-10, DN nào chưa tạm nộp đủ 75% số thuế TNDN theo quy định cũ thì thực hiện thế nào, thưa ông?

– Theo quy định cũ, thời hạn nộp 75% thuế TNDN của 3 quý theo quyết toán năm là ngày 30-10 trong năm đó. Tuy nhiên, theo quy định mới, chuyển sang áp dụng nộp 80% của 4 quý thì thời hạn nộp sẽ là ngày 30-1 năm sau. Như vậy, quy định mới tạo ra nguồn lực cho DN trong giai đoạn cuối năm để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, quy định này cũng góp phần cho DN có đầy đủ cơ sở để xác định chính xác số thuế phải nộp theo quy định và sẽ không bị phát sinh số tiền chậm nộp vì đến ngày 31-12, DN đã biết được kết quả sản xuất kinh doanh của mình.

Theo điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91, tính đến ngày 30-10, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 3 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 4 quý quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 nghị định này nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.

 

  • Cục Thuế tỉnh đã triển khai Nghị định số 91 tới các tổ chức, DN như thế nào, thưa ông?

– Ngay sau khi Nghị định số 91 được ban hành và có hiệu lực, Tổng cục Thuế đã có công điện hỏa tốc gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện nghị định của Chính phủ. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên trang web của Cục Thuế để các DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan biết, thực hiện…

– Xin cảm ơn ông!

CẨM VÂN (Thực hiện)

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »