Review Nha Trang

Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.20220613.0030 của ông Lương Hoàng Minh Dũng, điện thoại: 0913801118; email: [email protected]; địa chỉ: 22 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang

 Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.20220613.0030 của ông Lương Hoàng Minh Dũng, điện thoại: 0913801118; email: minhdung06@gmail.com; địa chỉ: 22 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang

Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.20220613.0030 của ông Lương Hoàng Minh Dũng, điện thoại: 0913801118; email: [email protected]; địa chỉ: 22 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang;

phản ánh về “thời gian nhận kết quả xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến qua dịch vụ bưu chính”.

Đối với phản ánh kiến nghị mã số PAKN.20220613.0030, qua xác minh tại UBND phường Phước Tiến hiện ông Dũng đã nhận được kết quả giải quyết vào ngày 09/6/2022.

Thành Chương

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »