Review Nha Trang

Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: Quyết liệt triển khai đạt hiệu quả

 Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: Quyết liệt triển khai đạt hiệu quả

Những năm qua, Chương trình phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của người dân miền núi. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia mới đây, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả chương trình trong giai đoạn tới.

 

Triển khai 9 dự án thành phần

Từ năm 2011, Khánh Hòa là một trong những địa phương tiên phong của cả nước trong việc xây dựng và triển khai Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Giai đoạn 2011-2020, đây là chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, thực hiện chương trình giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2020, tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt vùng đồng bào DTTS và miền núi có nhiều khởi sắc. Tính đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn 35,25%, bình quân giảm 9%/năm; thu nhập bình quân của đồng bào DTTS hơn 14 triệu đồng/năm, tăng 1,7 lần so với năm 2015…

Một doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở huyện Khánh Vĩnh.

Một doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở huyện Khánh Vĩnh.

 

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đưa ra những giải pháp, nội dung, mức độ đầu tư đa dạng, sâu rộng hơn so với giai đoạn trước. Để đạt được các mục tiêu đề ra, 9 dự án thành phần sẽ được triển khai bao quát các lĩnh vực liên quan đến phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đó là, các dự án hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân khó khăn; dự án về phát triển sinh kế; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi; đầu tư đồng bộ, quy mô hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển KT-XH. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, các dự án thành phần của chương trình còn tập trung phát triển giáo dục; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới. Riêng trong năm 2022, Nhà nước dành khoản ngân sách gần 122,7 tỷ đồng để thực hiện các dự án thành phần của chương trình.

 

Tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả

Qua ghi nhận, hiện nay, các địa phương gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai chương trình. Trong đó, ngoài 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, các địa phương: Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở cho các hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, đến nay, UBND tỉnh chưa ban hành quy định về hạn mức đất ở, đất sản xuất, mẫu nhà ở; do các sở chưa hướng dẫn xác lập thủ tục đầu tư, quản lý và thanh quyết toán vốn đầu tư nhà ở nên các địa phương chưa có cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho các đối tượng. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư đường giao thông phục vụ sản xuất kết nối liên vùng, liên thôn và duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn còn rất lớn, trong khi nguồn vốn của chương trình hạn chế, không đáp ứng so với đòi hỏi của thực tế…

Trên cơ sở làm việc với các địa phương và kết quả kiểm tra, vừa qua, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tại buổi làm việc, ông thống nhất với kiến nghị của các thành viên về việc xem xét chỉ đạo đơn vị chủ trì dự án, tiểu dự án thành phần khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch chi tiết giải ngân nguồn vốn UBND tỉnh đã phân bổ cho các sở, ban, ngành để thực hiện những dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình, đảm bảo giải ngân hoàn thành trong năm 2022; phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các địa phương tập trung ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn quản lý; phân bổ vốn thực hiện chương trình; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về triển khai thực hiện chương trình cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và ban phát triển thôn để triển khai thực hiện chương trình có hiệu quả tại địa phương. Các sở, ngành, địa phương tập trung, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc liên quan đến chương trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

 

Theo kế hoạch giai đoạn 1 (2021-2025), chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, mức thu nhập của người DTTS tăng hơn 2 lần so với năm 2020, đạt mức hơn 28 triệu đồng/người/năm; hơn 90% số hộ thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất sẽ được giải quyết; hệ thống cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS và miền núi được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH…

Hồng Đăng

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »