Review Nha Trang

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Vạn Ninh: Ngày càng hiệu quả

 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Vạn Ninh: Ngày càng hiệu quả

Những năm qua, huyện Vạn Ninh triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bồi đắp tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

 

Tích cực hưởng ứng  từ cơ sở

Thôn Xuân Tự 2 (xã Vạn Hưng) có hơn 600 hộ dân, trong đó có gần 500 hộ theo đạo Công giáo. Trước đây, theo thói quen, phần lớn rác thải sinh hoạt của người dân vứt xuống biển. Để cải thiện tình hình, UBMTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn vận động các hộ dân xây dựng mô hình “Xóm đạo bảo vệ môi trường”. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của linh mục quản xứ trong việc kêu gọi người dân tham gia và viết cam kết bảo vệ môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Vạn Ninh giúp người dân gia cố vùng xung yếu.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Vạn Ninh giúp người dân gia cố vùng xung yếu.

 

Để thu gom rác thải, các thành viên thực hiện mô hình đến từng hộ dân vận động, nhắc nhở và đặt thùng rác dọc các tuyến đường trong thôn. Cùng với đó, kêu gọi người dân tham gia trồng hoa tạo cảnh quan; hàng tuần tổ chức quét, thu gom rác thải dọc các tuyến đường, ngõ hẻm. Nhờ đó, ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định của người dân được nâng cao, đặc biệt những hộ gần biển không còn vứt rác xuống biển, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Ở xã Vạn Long, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng gắn với xây dựng nông thôn mới. Để nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương đã ứng dụng những kỹ thuật mới trong nuôi trồng thủy sản, đưa sản lượng đạt hơn 200 tấn/năm. Địa phương còn xây dựng các mô hình thu gom rác thải trong khu dân cư do Hội Phụ nữ xã, Hội Cựu chiến binh xã làm nòng cốt. Từ đó, môi trường, đường làng, ngõ xóm trở nên xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, mô hình giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được địa phương triển khai lan tỏa, tạo tình đoàn kết tương trợ. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, xã đã vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 5 căn nhà cho hộ nghèo; kêu gọi đóng góp được hơn 500 triệu đồng để giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn…

 

Tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng

Đến nay, UBND huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo các cấp và hướng dẫn triển khai sâu rộng các nội dung phong trào đến cơ sở. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa. Để tạo sự lan tỏa, thu hút người dân tham gia, công tác tuyên truyền, hình thức vận động được đa dạng hóa. Phong trào còn được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai lồng ghép với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua khác nên đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong nhân dân đã hình thành tình đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã rà soát hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 32 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đa dạng hóa các mô hình sinh kế cho hộ nghèo. Qua đó, đã giúp hơn 60 hộ thoát nghèo.

Việc xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật được các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân chấp hành tốt; tình trạng mê tín, dị đoan, những hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội được xóa bỏ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được triển khai thường xuyên và đa dạng hình thức. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được quan tâm thực hiện tốt; ở mỗi thôn, tổ dân phố đều hình thành tổ hòa giải, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc ngay từ ban đầu. Từ đó, tình trạng khiếu kiện, tranh chấp, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, tình đoàn kết trong khu dân cư để ngày càng nâng cao chất lượng phong trào; đưa các nội dung của phong trào vào tiêu chí phát triển kinh tế – xã hội và lồng ghép vào các cuộc vận động, phong trào thi đua khác để tạo chuyển biến mạnh mẽ và đạt chất lượng cao, bền vững. Bên cạnh đó, triển khai mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, gia đình, khu dân cư; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở…

 

Qua bình xét, mỗi năm, toàn huyện có khoảng 30.000 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 80/84 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa. Hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nơi làm việc, khu dân cư ngày càng được lan tỏa, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp; trung bình mỗi năm, có hơn 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

VĂN GIANG

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »