Review Nha Trang

Thường trực HĐND TP. Nha Trang giám sát chuyên đề tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường tiểu học Vĩnh Phương 1

 Thường trực HĐND TP. Nha Trang giám sát chuyên đề tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường tiểu học Vĩnh Phương 1

Chiều ngày 16/11/2022, Đoàn giám sát của HĐND Tp. Nha Trang do Ông Bảo Thọ – Phó Chủ tịch HĐND Tp. Nha Trang làm trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về quản lý các khoản thu từ phụ huynh học sinh năm học 2020 – 2021 và năm học 2021 – 2022 tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường tiểu học Vĩnh Phương.

Thường trực HĐND giám sát tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

 

Báo cáo tại buổi giám sát cho thấy, về cơ bản, các trường đã thực hiện công tác thu, chi theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; các khoản thu theo quy định thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn hiện hành; các khoản thu thỏa thuận đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của mỗi địa phương; mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất cao giữa nhà trường và phụ huynh học sinh; thực hiện công khai các khoản thu tới toàn thể phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Tuy nhiên cũng theo ghi nhận việc thực hiện thu các khoản đóng góp của học sinh tại các trường học vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc vận động xây dựng quỹ khuyến học, nhiều học sinh thuộc hộ gia đình khó khăn không thể tham gia bảo hiểm y tế …

Thường trực HĐND thành phố giám sát tại trường Tiểu học Vĩnh Phương 1

 

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Tp. Nha Trang ghi nhận những kết quả đạt được của các trường trong thực hiện các khoản thu, quản lý và sử dụng các khoản thu, bên cạnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các trường khắc phục những tồn tại hạn chế được Đoàn giám sát chỉ ra, chú trọng thực hiện công tác quyết toán, thống kê các khoản thu theo đúng quy định, ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán; việc thu, chi các khoản cần thực hiện trên cơ sở thống nhất cao giữa phụ huynh học sinh và nhà trường; không chi sai mục đích, phải thực hiện công khai, minh bạch.

Ngọc Hảo

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »