Review Nha Trang

Bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch tại vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa

 Bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch tại vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Công văn số 10026/UBND-KT ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch tại vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa.

UBND thành phố Nha Trang đề nghị người dân nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản không lấn chiếm luồng hàng hải, khu neo đậu tàu biển; tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản không neo đậu ảnh hưởng đến hoạt động của tàu chở khách du lịch. Việc ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch các khu neo đậu tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản, các khu nuôi trồng thủy hải sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông hàng hải và chở khách du lịch.

Đề nghị các chủ tàu, người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch tại vùng nước cảng biển./.

Ngọc Trâm

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »