Review Nha Trang

Nha Trang: Tập huấn thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

 Nha Trang: Tập huấn thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Chiều ngày 1/12/2022, UBND Tp. Nha Trang tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Nha Trang, Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; thành viên tổ công tác Đề án 06 thành phố và xã, phường.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, Thượng tá Lê Phương Hồng – Trưởng phòng cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội – Công an tỉnh Khánh Hòa đã phổ biến những nội dung cơ bản của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06. Bên canh đó, hướng dẫn thao tác tải và cài đặt ứng dụng VNeID; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và tài khoản định danh điện tử mức 2; hướng sử dụng một số chức năng, tiện ích trên phần mềm VNeID đối với tài khoản định danh điện tử mức 1/mức 2…

Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Nha Trang phát biểu chỉ đạo

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, thành viên Tổ công tác Đề án 06 thành phố nhận thức đầy đủ hơn về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Từ đó, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án 06, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

 

Như Tuấn – Hữu Thông

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »