Review Nha Trang

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ dân vận

 Cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ dân vận

Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định việc tuyên truyền, giáo dục chính trị là một trong những nội dung quan trọng trong công tác đảng, công tác chính trị. Đây cũng là nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

  • Xin Đại tá cho biết những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh HòaĐại tá Nguyễn Thanh Hà – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa

 

Hàng năm, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ các cấp về phương pháp, kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; kết hợp chặt chẽ quản lý con người với quản lý đơn vị, vũ khí, trang bị. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngày càng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng nắm, đánh giá, phân loại và giải quyết tư tưởng, thực hiện tốt các khâu, các bước ở đơn vị cơ sở. Qua đó, giải quyết đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, phát huy tính tích cực, tính tự giác, chủ động, sáng tạo của các tổ chức và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đưa kết quả học tập, làm theo Bác vào nhận xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên các cấp, các tổ chức và bình xét phân loại hàng năm. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nhận thức tốt về nhiệm vụ của đơn vị; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

  • Được biết, thời gian qua, BĐBP tỉnh luôn chú trọng công tác lựa chọn cán bộ tham gia vào cấp ủy các cấp trên địa bàn. Đại tá có thể đánh giá về vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh trong tham gia hệ thống chính trị cơ sở?

Việc lựa chọn cán bộ tham gia vào cấp ủy các cấp trên địa bàn luôn được Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các tiêu chuẩn do Trung ương quy định. Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chú trọng lựa chọn những cán bộ chủ chốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác địa bàn, có kiến thức toàn diện về kinh tế – xã hội, am hiểu phong tục tập quán người dân địa phương. Các đồng chí được lựa chọn là những người có nhiều thành tích, đặc biệt là trong quá trình làm việc tại cơ sở; có uy tín với nhân dân và có năng lực tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng nói riêng và công tác quốc phòng, an ninh nói chung của địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ngoài ra, đến nay, đã có gần 200 đảng viên tại 11 đồn biên phòng được phân công phụ trách giúp đỡ, hỗ trợ 799 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Từng đảng viên được phân công phụ trách luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm khi giúp đỡ các hộ gia đình, như: Tuyên truyền, vận động các thành viên trong từng nhóm hộ gia đình hiểu rõ các âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước ta. Thông qua đó, nhiều gia đình đã cung cấp những thông tin có giá trị, giúp lực lượng BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân, các đảng viên cũng làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện sinh sống của các hộ gia đình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy đơn vị có chủ trương, giải pháp động viên, giúp đỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, bằng uy tín và khả năng dân vận khéo của mình, các cán bộ, đảng viên biên phòng đã góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên khu vực biên giới biển thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, hỗ trợ người dân nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh… được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Xin cảm ơn Đại tá.

NAM HUỆ (Thực hiện)

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »