Review Nha Trang

Công an thành phố Nha Trang nỗ lực trong triển khai, thực hiện đề án 06

 Công an thành phố Nha Trang nỗ lực trong triển khai, thực hiện đề án 06

Trong thời gian qua, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân đã mang lại hiệu quả to lớn, tạo sự đổi mới căn bản công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Tiếp nối những thành công đó, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Bộ Công an đã phối hợp Văn phòng Chính phủ tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06). Khi hoàn thành Đề án này, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, hướng tới phục vụ 5 nhóm tiện ích cốt lõi bao gồm: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án số 06, với vai trò là cơ quan thường trực, Công an thành phố Nha Trang đã tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện hiệu quả Đề án 06 như: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 và thành lập các Tổ công tác triển khai kế hoạch ở các cấp; xây dựng các văn bản chỉ đạo Công an các xã, phường, đội nghiệp vụ triển khai các nội dung liên quan và phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp và các phòng, ban của thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VneID, kích hoạt Tài khoản định danh điện tử để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án.

Đồng thời, với nội dung kế hoạch đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an thành phố Nha Trang đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường và Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ứng trực 100% quân số để thực hiện đẩy nhanh tiến độ công tác làm sạch Dữ liệu thông tin dân cư với yêu cầu “Đúng – Đủ – Sạch – Sống”; thành lập các Tổ công tác lưu động thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử tại trụ sở Công an các xã, phường tất cả các ngày trong tuần, từ sáng đến đêm; chỉ đạo lực lượng Công an ở cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và tham mưu, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường hàng ngày, hàng giờ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân khẩn trương đi làm Căn cước công dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tính từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tổ chức thu nhận 105.127 hồ sơ cấp Căn cước công dân, đạt tỷ lệ 93,17%; xác lập định danh điện tử 56.095 trường hợp, truyền dữ liệu Trung ương 102.392 hồ sơ, tiến hành trả Căn cước công dân với tổng số 91.725 thẻ.
Dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, hướng tới mục tiêu giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ Căn cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Đề án số 06 tiếp tục là một nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, sự tận tụy không ngừng, sự gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Thời gian tới, để đảm bảo tiến độ được giao, Công an thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường và trực tiếp chỉ đạo Công an các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các lực lượng liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số của cả nước nói chung và của địa phương nói riêng.

Văn Hải

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »