Review Nha Trang

Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang: Quan tâm phát triển đảng trong sinh viên

 Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang: Quan tâm phát triển đảng trong sinh viên

Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang đã và đang chú trọng đến lực lượng cán bộ giảng viên trẻ có trình độ cao, cán bộ nữ, đặc biệt là phát triển đảng trong sinh viên (SV).

 

Tiến sĩ Khổng Trung Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nha Trang cho biết, thời gian qua, đảng ủy trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp với các đoàn thể nhằm phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng; định kỳ rà soát chất lượng đảng viên mới kết nạp để có những điều chỉnh kịp thời. Đối với công tác phát triển đảng trong SV, đảng ủy đã triển khai công tác tạo nguồn, cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng ngay sau khi SV kết thúc năm thứ nhất. Công tác phát triển đảng viên luôn giữ vững nguyên tắc và quy trình, hồ sơ thủ tục theo quy định, không có tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Tiêu chuẩn phát triển đảng trong SV được cụ thể hóa vào hướng dẫn của đảng ủy, kết quả học tập xếp loại khá trở lên; nếu SV tích cực tham gia công tác phong trào, công tác đoàn, hội thì điểm trung bình chung tích lũy phải đạt từ 6,5 trở lên.

Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Nha Trang  trao quyết định kết nạp đảng viên cho 7 sinh viên trong tháng 9 vừa qua.

Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Nha Trang trao quyết định kết nạp đảng viên cho 7 sinh viên trong tháng 9 vừa qua.

 

Hiện nay, Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang có 22 chi bộ trực thuộc với 355 đảng viên, trong đó có 295 đảng viên là viên chức, người lao động, 60 đảng viên là SV. Từ tháng 9-2020 đến tháng 9-2022, đảng bộ trường đã phát triển được 87 đảng viên, trong đó có 26 đảng viên là viên chức, 61 đảng viên là SV, đạt 58% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường và chỉ tiêu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (150 đảng viên mới).

Tuy nhiên, so với số lượng đoàn viên ưu tú của trường được giới thiệu tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, số lượng đảng viên được kết nạp vào Đảng chưa nhiều. Nguyên nhân chính do kết quả học tập của SV không đảm bảo hoặc việc phấn đấu chưa liên tục. Bên cạnh đó, việc theo dõi, phát triển đảng của một số chi bộ đối với các SV từ khi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng chưa liên tục. Một số đảng viên là SV sau khi tốt nghiệp chưa có việc làm ổn định đã phần nào ảnh hưởng đến việc sinh hoạt đảng và làm thủ tục chuyển sinh hoạt.

Theo Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, thời gian tới, Đảng bộ trường sẽ tăng cường công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, trong đó chú trọng đến lực lượng cán bộ giảng viên trẻ có trình độ cao, cán bộ nữ, đặc biệt là phát triển đảng trong SV. Đảng bộ trường phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng nhiệm kỳ 2020-2025; kết thúc nhiệm kỳ có 100% chi bộ khoa, viện có SV được kết nạp vào Đảng.

Để đạt được mục tiêu đó, đảng bộ trường sẽ tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường, làm cho quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên; phát động nhiều phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, học tập và rèn luyện để từ đó lựa chọn được nhiều quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ các khoa, viện xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Trường Đại học Nha Trang có 36 đơn vị thuộc và trực thuộc, trong đó khối đào tạo có 15 khoa, viện, trung tâm; khối hành chính – phục vụ có 17 phòng, trung tâm và thư viện; khối nghiên cứu, ứng dụng có 4 viện, trung tâm. Toàn trường có 647 viên chức và người lao động; hơn 13.800 SV, học viên theo học. Năm 2020 và 2021, toàn trường có 398 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 53 viên chức, người lao động, 345 SV.

H.NGÂN

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »