Review Nha Trang

Thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực đất đai tăng mạnh

 Thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực đất đai tăng mạnh

Gần 10 tháng qua, số lượt giao dịch và số tiền thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng Dịch vụ công quốc gia của Khánh Hòa tăng rất mạnh, đưa tỉnh vào nhóm địa phương dẫn đầu ở lĩnh vực này.

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang.

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang.

 

Tháng 11-2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia thí điểm cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai tại 4 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bình Định và Tây Ninh; đến tháng 6-2021 được mở rộng ra toàn quốc. Theo đó, sau khi cơ quan thuế xác định các nghĩa vụ tài chính về đất đai, dữ liệu được chuyển tới cổng dịch vụ công cấp tỉnh, từ đó thông báo đến điện thoại cá nhân; đồng thời hướng dẫn tra cứu, thanh toán trực tuyến. Người dân truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia để tra cứu nghĩa vụ tài chính cần nộp thông qua mã hồ sơ trên phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, hoặc qua số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, rồi thanh toán trực tuyến qua ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Chứng từ nộp tiền được ký số và luân chuyển đến các cơ quan nhà nước để giải quyết, từ đó trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC). Người dân thực hiện trên môi trường điện tử ở bất kỳ địa điểm, thời gian nào nên giảm được 3 lần trực tiếp tới các cơ quan.

Từ tháng 5-2021, Khánh Hòa đã hoàn thành kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí…) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và chính thức triển khai dịch vụ từ ngày 16-6-2021. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sáng kiến đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thanh toán trực tuyến khi thực hiện TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) đã ghi nhận, Khánh Hòa là một trong những địa phương chủ động, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Số liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia cho thấy, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của Khánh Hòa qua cổng từ ngày 1-1 đến 13-10-2022 đã tăng gần 4 lần về số lượt giao dịch, tăng hơn 10 lần về tổng số tiền thanh toán so với giai đoạn từ ngày 16-6 đến 31-12-2021. Đơn vị có số lượt giao dịch và số tiền thanh toán cao nhất là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm với hơn 13.800 lượt, gần 140 tỷ đồng; tiếp đó là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP. Nha Trang với hơn 3.000 lượt giao dịch, hơn 43 tỷ đồng. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Khánh Sơn cũng phát sinh 49 giao dịch với hơn 332 triệu đồng… Nhờ đó, Khánh Hòa đã vào danh sách những tỉnh, thành phố dẫn đầu ở lĩnh vực này.

Bà Lê Thị Điệm – Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã giúp giảm số lần đi lại, thời gian xử lý hồ sơ TTHC, công khai, minh bạch các bước xử lý; đồng thời hỗ trợ các cơ quan nhà nước theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai. Phòng Kiểm soát TTHC sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời phối hợp tổng hợp, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

 

Từ ngày 1-1 đến 13-10, giao dịch thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng Dịch vụ công quốc gia của Khánh Hòa đạt 54.261 lượt, với tổng số tiền hơn 325 tỷ đồng. Trong khi đó, gần 6 tháng cuối năm 2021, Khánh Hòa mới phát sinh 14.759 lượt giao dịch, với gần 32 tỷ đồng.

NGUYỄN VŨ

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »