Review Nha Trang

Đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương (*).

 Đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương (*).

(Phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Hải Ninh – Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12, ngày 30-9).

Đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương (*)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đổi mới phương thức làm việc, việc thảo luận tại Hội nghị rất sôi nổi và thẳng thắn, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

1. Về kinh tế xã hội:

Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào (1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2022; (2) đã thống nhất định hướng danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025; danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; danh mục các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Có thể khẳng định rằng, trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh nhà đang phục hồi mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó GRDP tăng 20,48%, đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Bắc Giang); các nội dung cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển tỉnh Khánh Hòa đang được tích cực triển khai và đạt một số kết quả quan trọng bước đầu.

Trong những tháng cuối năm 2022, đề nghị các cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, quan tâm một số nhóm công việc sau:

 

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy và chính quyền các cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở, kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung vào việc trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa; một việc phải có một người, một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm. Chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đúng thẩm quyền,…đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về quy trình giao nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Đây là việc mới, chúng ta không cầu toàn, qua thực tiễn chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện. Trước mắt, đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện, nghiên cứu đăng ký nhiệm vụ trọng tâm đúng thời gian, đúng theo quy định.

 

Thứ hai, tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các cơ chế, chính sách đặc thù nêu tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 thuộc thẩm quyền của tỉnh; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện các chính sách đặc thù cho tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch quan trọng của tỉnh (gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm), phấn đấu hoàn thành trong năm 2022 và đầu năm 2023.

 

Thứ ba, xây dựng kịch bản, lộ trình tăng trưởng kinh tế từ nay đến năm 2025 trong bối cảnh kinh tế của tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và xác định rõ các chỉ tiêu cần phải bổ sung để đáp ứng hệ tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nguồn lực đầu tư để thực hiện, nhằm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

 

Thứ tư, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản trị công và cải cách hành chính bằng những giải pháp cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững. Trong đó, nghiên cứu, xem xét ban hành các cơ chế giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, quy định về trình tự thủ tục đầu tư ngoài ngân sách, việc thành lập mô hình cơ quan xúc tiến đầu tư, mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh…. Qua đó, để nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, Par-index, PAPI… và thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, trong đó có các dự án FDI. Bên cạnh đó, tích cực mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy các khu, cụm công nghiệp hiện có và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch.

 

Thứ năm, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2022, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực. Tập trung chỉ đạo đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong – Nha Trang và cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa. Quan tâm sinh kế, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, phát triển nhà ở xã hội và triển khai thí điểm mô hình bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án bằng nhà ở xã hội.

 

Thứ sáu, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bổ sung khai thác nguồn thu, trong đó chú trọng thu nợ đọng thuế, tăng thu từ cơ chế, chính sách được hưởng của Nghị quyết số 55/2022/QH15 và khai thác hợp lý nguồn thu từ đất đai, phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt kết quả cao nhất. Đối với các khoản chi từ nguồn tăng thu ngân sách do Nghị quyết số 55/2022/QH15 mang lại và từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, cần phải bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, có trọng tâm, trọng điểm, địa chỉ đầu tư cụ thể, ưu tiên xây dựng các dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, các vùng công nghiệp mang tính kết nối, tạo động lực; các công trình văn hóa – xã hội lớn (bảo tàng, khu thể thao, bệnh viện…); các chương trình phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; chuyển đổi số, gắn với việc tạo cơ sở hạ tầng nền tảng để Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

 

Thứ bảy, tiếp tục tập trung khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh; khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, định hướng dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thông tin về các dự án lớn có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng kích động, gây rối theo đúng quy định pháp luật. Nắm chắc tình hình, giải quyết các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện phức tạp. Nâng cao hơn nữa công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

  1. Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Kết luận số 64-KL/TU, ngày 18/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cơ bản thống nhất với nội dung trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Kết luận sửa đổi, bổ sung Kết luận số 64. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn chỉnh dự thảo và ký ban hành theo quy định.

 

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy về:

 

(1) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

(2) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(3) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

(4) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

 

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý, kết luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo của Tỉnh ủy để trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

 

  1. Về công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ công tác cán bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chuẩn y theo quy định. Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2022; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp từ nay đến cuối năm 2022.

 

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo tổng kết Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cho ý kiến vào Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Tỉnh ủy viên và hoàn chỉnh dự thảo, trình ký ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm 2022 là rất khẩn trương và rất nặng nề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng các đồng chí đã làm thì sẽ làm được và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng của năm 2022./.

 

(*): Đầu đề do Tòa soạn đặt

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »