Review Nha Trang

Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2022

 Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2022

Sáng ngày 20/12/2022, Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng cho hơn 40 học viên là lực lượng Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã phổ biến cho các học viên một số văn bản như: Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình, từng nội dung có liên quan để tổ chức thực hiện, nhất là các quy định, hướng dẫn có liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng làm công tác tái hòa nhập cộng đồng; trao đổi, trả lời những khó khăn, vướng mắc của các lực lượng tham gia tập huấn để đưa ra giải pháp vận dụng có hiệu quả trong quá trình thực tiễn công tác. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của lực lượng ở cơ sở trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức và hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, phường. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng nói riêng và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương nói chung./.

 

Văn Hải

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »