Review Nha Trang

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát khu vực năm 2022

 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát khu vực năm 2022

Trong hai ngày 20 và 21/12/2022, Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát khu vực Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa đã truyền đạt, hướng dẫn các chuyên đề: thực hiện Thông tư số 24/2022/TT-BCA ngày 19/5/2022 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu công tác của Cảnh sát khu vực và Thông tư số 25/2022/TT-BCA ngày 19/5/2022 của Bộ Công an quy định về Cảnh sát khu vực; công tác nghiệp vụ cơ bản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; quy trình đăng ký, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Quá trình tập huấn, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an các xã, phường và Báo cáo viên đã thường xuyên trao đổi, thảo luận các nội dung trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề mới, kỹ năng xử lý các tình huống; giải đáp, trả lời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để rút kinh nghiệm. Qua đó trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác giúp cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát khu vực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Văn Hải

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »