Review Nha Trang

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo ANQP vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo ANQP vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng ngày 16/11/2022, Bộ chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự và chủ trì có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Tham dự tại điểm cầu TP. Nha Trang, có Đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí là ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Thành ủy, các đồng chí Thường trực Mặt trận, Ủy viên Ban thường vụ các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạp các phòng, ban thành phố, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TP. Nha Trang

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, những năm qua, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương trong vùng đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng; sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị được huy động, nhiều điểm nghẽn đối với phát triển được khơi thông, tiềm năng, lợi thế của vùng và từng địa phương trong vùng từng bước được phát huy, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Lãnh đạo TP. Nha Trang tham dự Hội nghị 

Nghị quyết 26-NQ/TW nhận định vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng an ninh biển đảo của Tổ quốc. Đổi mới tư duy phát triển, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; phát triển nhanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng và các địa phương trong vùng; nâng cao trình độ và thu nhập của người dân trong vùng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của các địa phương trong vùng và cả nước. Bên cạnh đưa ra các nhóm mục tiêu, nhóm giải pháp chủ yếu, Nghị quyết cũng nhấn mạnh cần phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội, sự tham gia tích cực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện Ban cán sự đảng Chính phủ đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện Đảng đoàn Quốc hội trình bày dự thảo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị nhằm mục đích quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cả nước, đặc biệt là vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng.

Minh Dung – Hữu Thịnh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »