Review Nha Trang

Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang

 Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 8630/KH-UBND ngày 23/11/2022 về việc phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang với mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2022-2030 không xảy ra bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi và không có người tử vong vì bệnh Dại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

– Mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn như sau:

  • Quản lý được 80% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022 – 2025; trên 90% trong giai đoạn 2026 – 2030. Cập nhập trên phần mềm báo cáo trực tuyến.
  • Tiêm vắc xin Dại cho trên 80% tổng đàn chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022 – 2025 và trên 90% trong giai đoạn 2026 – 2030.
  • Giám sát được 100% chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh Dại trong giai đoạn 2022 – 2030.
  • Năm 2026-2027, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại gồm 06 phường nội thành của thành phố Nha Trang gồm: Vĩnh Nguyên, Phước Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp. Trên 80% chó, mèo trên địa bàn 06 phường thuộc Vùng an toàn dịch bệnh Dại được gắn chíp, hỗ trợ cho hoạt động của Đội bắt chó thả rông tìm ra chính chủ.
  • Năm 2028-2030: Hoàn tất thủ tục chứng nhận Vùng an toàn dịch bệnh Dại cho 06 phường nội thành của thành phố Nha Trang gồm: Vĩnh Nguyên, Phước Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các 08 nội dung và nhiệm vụ thực hiện cụ thể như sau:

1. Quản lý đàn chó, mèo nuôi

 a) Đối với chủ nuôi chó, mèo

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban nhân dân các xã, phường (gọi chung là cấp xã); xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi 2 đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt; nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh; chấp hành tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định; chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định của pháp luật; áp dụng việc đánh dấu để nhận diện (đeo vòng cổ theo quy định chung hoặc nhận diện qua chip), cho chó, mèo đã được tiêm phòng vắc xin Dại. Từng bước thực hiện áp dụng việc bắn chip chính chủ cho chó mèo.

 b) Đối với UBND các xã, phường 

Trực tiếp tổ chức quản lý, lập danh sách hộ gia đình nuôi chó mèo trên địa bàn, cập nhập sổ quản lý chó, mèo. Phân công cán bộ Thú y hoặc cán bộ thống kê định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ nuôi, địa chỉ, số điện thoại, số lượng đàn chó, mèo chi tiết, thời gian tiêm phòng vắc-xin dại trên hệ thống báo cáo trực tuyến quản lý chó, mèo chung toàn thành phố. Thành lập Đội chuyên trách để bắt chó thả rông không đeo rọ mõm và động vật mắc bệnh Dại, cưỡng chế tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo có dấu hiệu mắc bệnh Dại. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; quyết định biện pháp xử lý chó bị bắt giữ trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà không có người nhận. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo, không tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật.

 c) Phòng Kinh tế 

Tổ chức quản lý, tổng hợp danh sách thông tin hộ gia đình nuôi chó, mèo; sổ quản lý chó, mèo; cập nhật số liệu nuôi tại địa phương trên Hệ thống báo cáo trực tuyến quản lý chó, mèo. Định kỳ tối thiểu 02 lần/năm. Tham mưu UBND thành phố trang bị súng bắn chip cho các địa phương có liên quan để quản lý chính chủ vật nuôi chó mèo, hỗ trợ tìm chủ vật nuôi cho các trường hợp bắt chó thả rông không có chủ nhận; liên hệ với đơn vị cung cấp đăng ký “Tên miền” (Hosting và domain) nhằm thực hiện báo cáo trực tuyến quản lý chó, mèo chung thành phố phục vụ công tác xây dựng Vùng an toàn bệnh Dại thành phố.

2. Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo

 a) Yêu cầu chung về tiêm vắc xin Dại

– Đối tượng và phạm vi tiêm phòng: Toàn bộ đàn chó, mèo nuôi trong địa bàn xã, phường; chó, mèo đã tiêm vắc xin Dại nên được đánh dấu để nhận diện.

– Thời gian và tần suất tiêm phòng: Hàng năm triển khai tiêm phòng đợt chính vào tháng 3-4. Sau đó, hàng tháng phải tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc chó, mèo đã hết miễn dịch bảo hộ, bảo đảm tiêm trên 75% tổng đàn chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022 – 2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026 – 2030.

– Sử dụng vắc xin: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin hoặc theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 b) Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại

– UBND xã, phường có trách nhiệm bố trí các lực lượng thống kê đàn chó, mèo nuôi; tuyên truyền, vận động chủ nuôi chó, mèo chủ động kinh phí tiêm vắc xin Dại; phối hợp với cơ quan thú y để triển khai tiêm vắc xin Dại đảm bảo đạt yêu cầu, phối hợp tổ chức hướng dẫn, giám sát việc tiêm phòng và cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh Dại, đánh giá kết quả tiêm phòng, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại khu vực đã tổ chức tiêm phòng.

– Nhân viên thú y xã, phường; những người có chứng chỉ hành nghề thú y, các cơ sở có đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh cho chó, mèo thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo, cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng và báo cáo số liệu tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan thú y và báo cáo số liệu cho UBND xã, phường theo quy định.

3. Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống bệnh Dại động vật

– Phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về phòng, chống bệnh Dại; quy định cụ thể việc bắt, nhốt giữ, xử lý chó, mèo thả rông; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đưa chó không có rọ mõm ra nơi công cộng, không thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo…

– Phối hợp, xây dựng chính sách hỗ trợ mua vắc xin Dại và tổ chức tiêm phòng miễn phí cho đàn chó, mèo tại các ổ dịch; hỗ trợ xây dựng và duy trì vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại.

– Phối hợp, xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan thú y và cơ quan y tế, bảo đảm kịp thời chia sẻ thông tin bệnh Dại và triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.

4. Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thái độ và thay đổi hành vi trong phòng, chống bệnh Dại

 a) Nội dung thông tin, tuyên truyền 

– Đặc điểm và tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, cách nhận biết người và động vật mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại và biện pháp xử lý, phòng, chống bệnh Dại ở người và động vật; chủ trương, chính sách và quy định về quản lý nuôi chó, mèo và tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo; các biện pháp phòng, chống bệnh Dại, xây dựng vùng an toàn bệnh Dại; xử lý vi phạm các trường hợp vi phạm, không tuân thủ các quy định về quản lý chó, mèo nuôi, tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.

 b) Phương thức thông tin, tuyên truyền 

– Truyền thông qua các chương trình phát thanh của địa phương, bảng tin công cộng tại nơi đông người, các điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

– Tổ chức thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ thú y cơ sở; xây dựng, in ấn, 4 phát miễn phí các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, pa nô, sách mỏng, sách sổ tay, poster…); tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề, các buổi tọa đàm, nói chuyện, giao lưu trực tuyến, tổ chức sự kiện, …

 c) Thời điểm và tần suất tuyên truyền 
Thông tin, tuyên truyền về các nội dung phòng, chống bệnh Dại động vật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt vào thời điểm trước mùa nắng nóng (mùa hè), trước thời điểm tổ chức tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo nhất là tại các khu vực đông dân cư và có nuôi nhiều chó, mèo; khu vực có nguy cơ cao và khu vực nguy cơ cao về bệnh Dại.

5. Giám sát bệnh Dại động vật

 a) Giám sát lâm sàng (giám sát bị động) 

– Chủ nuôi động vật có trách nhiệm thường xuyên theo dõi chó, mèo, nếu phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh Dại phải báo ngay cho chính quyền cơ sở, nhân viên thú y hoặc cơ quan thú y, y tế nơi gần nhất; thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch Dại.

– Nhân viên thú y cấp xã, các cơ quan thú y có trách nhiệm tổ chức kiểm tra ngay khi nhận được thông tin; tổ chức điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý các trường hợp động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại.

– UBND cấp xã, phường tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; tổ chức các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định.

 b) Giám sát sau tiêm phòng (giám sát chủ động) 

Hàng năm, Phòng Kinh tế phối hợp cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức triển khai giám sát sau tiêm phòng vắc xin Dại ở động vật tại các địa phương xây dựng vùng an toàn bệnh Dại trên động vật.

6. Điều tra, ứng phó, xử lý ổ dịch Dại

Điều tra, xử lý dịch bệnh Dại trên động vật bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về thú y và y tế, cụ thể như sau:

 a) Chủ nuôi chó, mèo 

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin chính xác cho chính quyền địa phương, cán bộ thú y, y tế gần nhất khi phát hiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do Dại; cách ly theo dõi động vật có dấu hiệu nghi mắc bệnh Dại, tiêu hủy động vật mắc bệnh Dại theo hướng dẫn của cơ quan thú y và chính quyền địa phương; nghiêm cấm mua bán, giết mổ, sử dụng sản phẩm động vật nghi mắc bệnh Dại; không vứt xác động vật ra môi trường; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy bắt buộc động vật nghi mắc bệnh, mắc bệnh, chết do bệnh Dại.

 b) Trạm Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, UBND các xã, phường 

Hướng dẫn thực hiện tiêu hủy ngay động vật mắc bệnh; tiến hành điều tra ổ dịch và lấy mẫu động vật để xét nghiệm bệnh Dại; thực hiện tiêm vắc xin Dại để phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy  bắt buộc động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh Dại; theo dõi nuôi cách ly động vật nghi mắc Dại cắn người theo quy định; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, các ban ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai phòng, chống bệnh Dại theo quy định; báo cáo dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Dại; thông báo cho cơ quan y tế để giám sát, phòng chống bệnh Dại.

c) UBND các xã, phường

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp cơ quan Thú y tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dại; thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định; lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao thông thuộc thẩm quyền của xã ra vào vùng dịch, vùng khống chế để ngăn chặn không đưa chó, mèo ra ngoài vùng dịch; phối hợp, điều tra xác định hộ nuôi có chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh Dại; thành lập tổ giám sát, bắt và xử lý chó, mèo thả rông; chó, mèo chưa được tiêm vắc xin Dại trong vùng đang có ổ dịch Dại; đặt biển báo khu vực có dịch, hướng dẫn người, phương tiện tránh đi qua vùng dịch; phun khử trùng các phương tiện vận chuyển từ vùng dịch đi ra ngoài; xử lý động vật mắc bệnh trong vùng dịch theo quy định; xử lý các trường hợp vi phạm hành chính theo quy định. Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Dại, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin Dại cho chó, mèo bảo đảm đạt 80% tổng đàn trở lên.

7. Xây dựng vùng an toàn bệnh Dại động vật

Phòng Kinh tế, phối hợp cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu UBND thành phố Nha Trang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện xây dựng Vùng an toàn bệnh Dại động vật để được công nhận là vùng an toàn bệnh Dại động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT, bao gồm các nội dung:

  • Công tác thông tin tuyên truyền: Tuyên tuyền về phòng, chống bệnh Dại cho cộng đồng dân cư.
  • Công tác phòng, chống bệnh Dại ở động vật nuôi: Tổ chức quản lý đàn chó, mèo nuôi và tiêm phòng vắc xin Dại.
  • Tổ chức lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng theo quy định.
  • Thẩm định và lập hồ sơ đăng ký xây dựng Vùng an toàn bệnh bệnh Dại.

8. Chống dịch bệnh Dại động vật

Khi có dịch bệnh xảy ra nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, công bố, tổ chức chống dịch trong vùng có dịch, vùng bị uy hiếp theo quy định của Luật Thú y, Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch này và các quy định của pháp luật có liên quan. Căn cứ vào mức độ, quy mô ổ dịch, Phòng Kinh tế phối hợp cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu UBND thành phố có báo cáo và đề nghị bằng văn bản gửi 6 Sở Nông nghiệp và PTNT để quyết định phân bổ và chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xuất vắc xin, hóa chất dự trữ theo quy định (nếu có) cho các địa phương kịp thời triển khai chống dịch.

Để thực hiện tốt các nội dung và nhiệm vụ được phân công như trên, tổng dự toán kinh phí dự kiến ngân sách thành phố năm 2023 là 141.600.000 đồng. Tổng kinh phí dự kiến ngân sách thành phố năm 2024-2030 là 927.101.000 đồng.

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các cơ quan, phòng ban đơn vị căn cứ theo nội dung nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố: Chỉ đạo trong hệ thống từ thành phố đến cơ sở, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dại động vật trong gia đình và cộng đồng.

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »