Review Nha Trang

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố tháng 12/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố – số 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố tháng 12/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố – số 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố tháng 12/2022

 tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố – số 114 Hoàng Hoa Thám, 

phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

—–

Căn cứ khoản 5, Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ khoản 1 và khoản 2, Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân thành phố Nha Trang (ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang), Ban Tiếp công dân thành phố xin thông báo: 

Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố vào ngày 01/12/2022 (thứ Năm) và ngày 15/12/2022 (thứ Năm):

– Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00;

– Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00. 

Ban Tiếp công dân thành phố xin thông báo để công dân được biết, liên hệ. (Địa chỉ liên hệ: Trụ sở Tiếp công dân thành phố – số 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang).

Thành Chương

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »