Review Nha Trang

Khai trương điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang

 Khai trương điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang

Sáng ngày 29/12/2022, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, Sở Nội vụ Khánh Hòa tổ chức lễ khai trương điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh buổi lễ 

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khai trương Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại phục vụ việc thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc với chính quyền trên môi trường điện tử; đồng thời bố trí 9 thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng trực hỗ trợ người dân vào tất cả các giờ hành chính. Người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp thực hiện hoặc nhờ hỗ trợ thực hiện tất cả thủ tục hành chính trực tuyến; thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính; đăng ký gửi nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích …

Người dân trải nghiệm thực hiện dịch vụ công tại Điểm hỗ trợ

 

Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến là một nội dung trong Đề án thí điểm triển khai Khu dân cư điện tử đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong phạm vi thí điểm tại thành phố Nha Trang, ngoài điểm khai trương đầu tiên tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, trong ngày 30/12, sẽ có 4 xã, phường thuộc TP. Nha Trang được chọn là nơi triển khai thí điểm tiếp theo gồm: Lộc Thọ (tại Highland Trần Viễn Đông), Phương Sài (tại Nhà sinh hoạt cộng đồng phường), Tân Lập (tại Cà phê Hòn Kiến) và Vĩnh Phương (tại Cà phê Napoli). Tại lễ khai trương điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến sẽ tiến hành ký kết bản ghi nhớ với cơ sở kinh doanh.

 

Minh Dung – Hữu Thịnh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »