Review Nha Trang

Liên đoàn lao động Tp. Nha Trang tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII

 Liên đoàn lao động Tp. Nha Trang tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII

Sáng ngày 29/12/2022, Liên đoàn lao động Tp. Nha Trang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 107 đại biểu là Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc Khối Giáo dục.


Ông Ngô Anh Duyệt – Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề về: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của các văn kiện Hội nghị, đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Công đoàn.

 

Ngọc Hảo – Thế Vinh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »