Review Nha Trang

Khối thi đua Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022

 Khối thi đua Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022

Chiều ngày 28/12/2022, tại thành phố Nha Trang, Khối thi đua Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có Ông Hồ Văn Mừng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Ông Trần Ngọc Thanh – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ban dân vận cấp huyện đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, chủ động triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ gắn với thực hiện các Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, cụ thể hóa các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết của cấp trên có liên quan đến công tác dân vận; phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng định. Trong năm, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá cuối năm, có 8/8 đơn vị xếp loại xuất sắc, Ban Dân vận Thành ủy Nha Trang dẫn đầu thi đua khối năm 2022, 2 đơn vị xuất sắc liền kề là Ban Dân vận Thị ủy Ninh Hòa và Ban Dân vận huyện ủy Khánh Vĩnh.

 

Minh Dung – ThếVinh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.