Review Nha Trang

Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

 Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện quân sự, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đạt được chất lượng và hiệu quả cao. Đây là nhân tố cơ bản quyết định đến sức mạnh chiến đấu, khả năng bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị.

 

Thực hiện nhiều giải pháp

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại các cơ quan, đơn vị của LLVT được xác định là 1 trong 4 nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, dân quân tự vệ và quân nhân dự bị hàng năm. Do vậy, công tác này luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, nắm vững định hướng chỉ đạo của cấp trên và bám sát nhiệm vụ, hoạt động thực tiễn của từng đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, như: Thực hiện ngày văn hóa tinh thần; đối thoại dân chủ; thông báo thời sự, học tập chính trị…; đồng thời xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Một buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ tại Tiểu đoàn Bộ binh 460.

Một buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ tại Tiểu đoàn Bộ binh 460.

 

Là đơn vị quản lý, huấn luyện nhiều đối tượng, đặc biệt là chiến sĩ mới, thời gian qua, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh 460 (Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự  – CHQS) tỉnh luôn quan tâm, chú trọng làm tốt công tác quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, như: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho các đối tượng trong toàn tiểu đoàn; thực hiện tốt quy định đánh giá phân loại tình hình tư tưởng theo phân cấp hàng tuần, hàng tháng để có giải pháp gặp gỡ giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Thiếu tá Trần Ngọc Tiến – Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 460 cho biết: “Ngoài các giải pháp nêu trên, đơn vị duy trì hoạt động của tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân. Tổ đã tư vấn cho cán bộ, chiến sĩ nhiều nội dung, đặc biệt là chiến sĩ mới về Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dự bị động viên… Qua đó, đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của bộ đội đối với đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra”.

 

Đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục

Trên cơ sở nội dung, chương trình giáo dục chính trị theo kế hoạch hàng năm, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết của Đảng, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cán bộ được phân công giáo dục chính trị tại đơn vị biên soạn tài liệu, thục luyện giáo án theo đúng hướng dẫn. Công tác chuẩn bị giáo án có nhiều đổi mới, nội dung phù hợp với từng đối tượng. Hình thức, phương pháp giáo dục thực hiện theo đúng quy chế, trong đó sử dụng trình chiếu, các hình ảnh, dẫn chứng minh họa, nhất là những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn và định hướng hoạt động cho người học. Công tác học tập được tổ chức chặt chẽ, giáo viên đều được bồi dưỡng, kiểm tra công tác chuẩn bị, thục luyện giáo án trước khi lên lớp.

Ngoài ra, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về soạn thảo bài giảng, phương pháp sư phạm khi lên lớp; tổ chức hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi… nhằm tuyển chọn đủ đội ngũ báo cáo viên, giáo viên chính trị kiêm nhiệm và từng bước nâng cao chất lượng, năng lực phương pháp sư phạm. Nhờ đó, trong quá trình tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, các đơn vị chú trọng phương châm lấy người học làm trung tâm. Hàng năm, đội ngũ cán bộ chính trị đã làm tốt công tác phân loại chính trị, phân loại tư tưởng để có phương pháp giáo dục phù hợp. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, giáo viên ở các đơn vị luôn đổi mới nội dung chương trình cả về hình thức và phương pháp giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng ở các đơn vị không ngừng nâng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trịnh Việt Thành – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ vậy, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng trong LLVT tỉnh ngày càng có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục, ngay cả trong huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu và mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Đặc biệt, các đơn vị đã gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Quyết thắng, mang lại hiệu quả thiết thực”.

THẾ ANH

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.