Review Nha Trang

Nha Trang: Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

 Nha Trang: Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 28/2/2023, tại Nha Trang, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Hội LHPN TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Bà Phan Thị Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bà Đinh Thị Hằng Nga – Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ với vai trò là người sử dụng đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất. Nhiều ý kiến đề nghị đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nơi tái định cư cho những người bị thu hồi đất phải đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, thực hiện hiệu quả việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tổ chức lại sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân …

Sau Hội nghị, Hội LHPN tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến gửi về Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các ngành liên quan, đóng góp xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, phụ nữ và nhân dân.

 

Minh Dung

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »