Review Nha Trang

Thông báo V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Báo cáo và kế hoạch điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu dân cư phường Xương Huân-Vạn Thạnh

 Thông báo V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Báo cáo và kế hoạch điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu dân cư phường Xương Huân-Vạn Thạnh

THÔNG BÁOV/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với
BÁO CÁO VÀ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ
QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU DÂN CƯ
PHƯỜNG XƯƠNG HUÂN-VẠN THẠNH, THÀNH PHỐ NHA TRANG

Kèm Công văn số  1301/UBND-QLĐT ngày 01/3/2023
của UBND thành phố Nha Trang

1. Cơ sở thực hiện:

Căn cứ Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Xương Huân – Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Văn bản số 1243/UBND-XDNĐ ngày 14/02/2023 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu dân cư phường Xương Huân-Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Khoản 1,2 Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị 2009 về trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị; UBND thành phố Nha Trang tổ chức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư đối với Báo cáo và Kế hoạch Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu dân cư phường Xương Huân-Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang như sau:

Tên hồ sơ: Báo cáo và Kế hoạch Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu dân cư phường Xương Huân-Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang

Vị trí thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Thuộc một phần của ô đất kí hiệu TM-22 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư phường Xương Huân – Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt tại Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 có vị trí giáp giới như sau:

  • Phía Đông: giáp đường Trần Phú lộ giới 26m
  • Phía Tây: giáp đường Ngô Quyền lộ giới 20m
  • Phía Nam giáp đường Phan Chu Trinh lộ giới 16m
  • Phía Bắc: giáp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lộ giới 20m và khu dân cư hiện trạng (phần còn lại của ô đất kí hiệu TM-22)

2. Thời gian lấy ý kiến:

Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/03/2023

3. Nội dung lấy ý kiến: Theo Phiếu lấy ý kiến

Phiếu tham gia ý kiến đề nghị gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến UBND phường Xương Huân, UBND phường Vạn Thạnh hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, số 16 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang hoặc theo email: [email protected] .

Điện thoại liên lạc: 0258.3 522 903

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang.

Báo cáo và Kế hoạch điều chỉnh

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 01

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 02

Phiếu lấy ý kiến tại đây

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »