Review Nha Trang

Nha Trang: Hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và các năm tiếp theo

 Nha Trang: Hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và các năm tiếp theo

Sáng ngày 25/11/2022, UBND TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và các năm tiếp theo. Gần 100 đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên phụ trách công tác cải cách hành chính 27 xã, phường và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố tham dự.

Tại Hội nghị, trên cơ sở báo cáo kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu được nghe Trưởng phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ Tỉnh Khánh Hòa phân tích nguyên nhân, mục đích, yêu cầu và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh; đồng thời thông qua Quyết định ban hành Bộ khung nhiệm vụ cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh, nhấn mạnh các vấn đề như: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực hành chính công, cung ứng  dịch vụ công; Quản trị môi trường …

Quang cảnh Hội nghị

Việc triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI có ý nghĩa quan trọng nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, liêm chính; Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc nỗ lực cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh; Phát huy sự tham gia của Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển – xã hội của tỉnh; góp phần thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

 

Minh Dung

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »