Review Nha Trang

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức họp thường kỳ tháng 11/2022

 Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức họp thường kỳ tháng 11/2022

Chiều ngày 23/11/2022, UBND thành phố Nha Trang tổ chức cuộc họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 để thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp; tham dự có đồng chí Bảo Thọ- Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Đức Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân thành phố và Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị liên quan.

      Tại cuộc họp, Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã trình bày tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, theo đó năm 2022 trong điều kiện vừa tập trung phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng vừa chú trọng tăng cường phòng chống dịch Covid-19, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cùng với các phòng ban chuyên môn, UBND xã phường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra. Thành phố đã tổ chức thành công các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 45 năm Ngày Thị xã Nha Trang lên thành phố (30/3/1977 -30/3/2022) và phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 tạo được sự hưởng ứng tích cực, lan tỏa rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức và người dân. Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2022 tiếp tục ổn định và tăng trưởng, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại và có kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hoạt động du lịch, dịch vụ cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ và có mức tăng trưởng cao so với năm trước. Nhờ đó tình hình kinh tế – xã hội của thành phố duy trì đà tăng trưởng, đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu của năm 2022 đạt và vượt so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra tại kỳ họp cuối năm 2021, trong đó: doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 512% so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt 31.094 tỷ đồng, bằng 110,99% kế hoạch, tăng 18,72% so với năm 2021; giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 2.529 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 42.500 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.700 tỷ đồng, trong đó thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 2.033 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư công ước đạt 339 tỷ đồng.

       Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô theo tinh thần Nghị Quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và Kế hoạch 3241/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND thành phố Nha Trang có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán và họp chợ tự phát trên địa bàn thành phố đã giảm, nhiều tuyến đường được giải tỏa thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị. UBND thành phố cũng tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố; tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhất là đối với các dự án trọng điểm.

Quang cảnh cuộc họp

      Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao tỉ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ngoài ra, các chế độ về an sinh xã hội cho Nhân dân được thực hiện đầy đủ theo quy định; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng, thực hiện nghiêm túc; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm, tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố được giữ vững. Công tác giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu giao.

      Tiếp theo, phòng Tài chính- Kế hoạch đã trình bày tóm tắt các báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách, bao gồm Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2022; Báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2023; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Trên cơ sở đó, các thành viên dự họp đã nghiên cứu, tham gia cho ý kiến bổ sung hoàn chỉnh dự thảo các Báo cáo, đồng thời trình bày một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được giao.

      Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Khánh Hoà triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định phê duyệt Đề án Quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2022-2025, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thành viên Ủy ban tiếp tục nghiên cứu và có ý kiến góp ý bằng văn bản, trên cơ sở đó giao phòng Quản lý đô thị và phòng Tài nguyên và Môi trường bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo, tham mưu UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua trong thời gian sớm nhất.

      Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận góp ý tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, đơn vị trong thời gian vừa qua đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu các thành viên Uỷ ban, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; tập trung vào việc trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa, một việc phải có một người, một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, giao phòng Kinh tế rà soát đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình MTQG về Nông thôn mới, báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời xem xét, giải quyết. Giao phòng Nội vụ chỉ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia… Yêu cầu các phòng ban và UBND xã phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý, giải quyết đơn thư đảm bảo chất lượng từ cơ sở; tập trung rà soát và có phương án xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài./.

 

Tuyết Nhung

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »