Review Nha Trang

Nha Trang: kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn

 Nha Trang: kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn

Từ ngày 1/12/2022 đến ngày 15/12/2022, Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế thành phố Nha Trang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn bán trú trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn… thuộc lĩnh vực y tế, theo phân cấp quản lý. Nội dung kiểm tra gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện phải cấp giấy); hồ sơ khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và những người trực tiếp tham gia thực hiện; hợp đồng mua bán thực phẩm và các giấy tờ, hóa đơn liên quan chứng minh về chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm… được sử dụng tại cơ sở; Việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu và hủy mẫu thức ăn, công tác vệ sinh và các quy định khác có liên quan về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn sẽ kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các qui định của pháp luật, các kiến thức về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của các bếp ăn bán trú; cơ sở cung cấp suất ăn sẵn … thuộc lĩnh vực y tế quản lý.

Một số hình ảnh Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra tại trường Mầm non Hồng Bàng:

Khánh Trang – Hữu Thịnh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »