Review Nha Trang

Hội LHPN Nha Trang: tập huấn chuyên đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới

 Hội LHPN Nha Trang: tập huấn chuyên đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, chiều ngày 1/12/2022, Hội LHPN TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị tập huấn lồng ghép sinh hoạt Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật với chuyên đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại đây, các chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, hội viên nòng cốt, tuyên truyền viên 27 xã, phường và thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ với Pháp luật thành phố đã được nghe Ông Lê Xuân Thân – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới, hôn nhân gia đình; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, vấn đề lao động nữ … qua đây góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và tham gia giải quyết các vụ bạo lực gia đình có liên quan đến phụ nữ; có giải pháp hỗ trợ, giúp chị em nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới; từ đó nỗ lực vươn lên, khẳng định vị trí, vai trò của bản thân trong gia đình và ngoài xã hội.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo viên trình bày một số vấn đề liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, cách tổ chức cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Minh Dung – Hữu Thịnh

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.