Review Nha Trang

Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội

 Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 1125/UBND-KGVX ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội; ngày 23/02/2023, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 1153/UBND-YT về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội.

Theo tinh thần Công văn trên, UBND thành phố yêu cầu Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Đội Quản lý Thị trường số 1, Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực phụ trách triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 1125/UBND-KGVX ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa; trong đó chú ý một số nội dung sau:

  • Tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị; tuyên truyền, vận động người dân đến khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc. Khi mua thuốc phải có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ để có căn cứ, bằng chứng để các cơ quan chức năng xỷ lý khi có yêu cầu.
  • Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh chống hàng giả, thuốc không rõ nguồn gốc, xử lý các đường dây, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trái phép; hoạt động quảng cáo kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội.
  • Kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn (nếu có). Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về quảng cáo các sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh của các đơn vị kinh doanh dịch vụ phát hành quảng cáo thuộc lĩnh vực quảng lý. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định hiện hành để người dân tránh mua phải các thuốc chưa được pháp lưu hành./.
Văn Sơn

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »