Review Nha Trang

Thư ngỏ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

 Thư ngỏ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

Kính gửi:

– Quý cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp;

– Các nhà hảo tâm, các tôn giáo và nhân dân trong tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo”, tại tỉnh Khánh Hòa Quỹ  “Vì người nghèo” luôn được sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, cùng với đồng thuận tham gia ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động, các tầng lớp nhân dân góp phần cho cuộc vận động đã đạt được kết quả. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ cho hàng trăm hộ nghèo trong tỉnh có nhà ở ổn định, hàng trăm hộ gia đình đã được giúp đỡ vốn sản xuất, con em hộ nghèo được tiếp tục đến trường… góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay có 12.858 hộ nghèo và 18.608 hộ cận nghèo đang khó khăn về nhà ở và nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự hỗ trợ để cải thiện cuộc sống. Phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái “Thương người như thể thương thân”, chia ngọt sẻ bùi của dân tộc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đến toàn thể quý cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh với các hình thức ủng hộ bằng tiền hoặc trực tiếp xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp đỡ các hộ nghèo, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về tài khoản số: 3761.0.9066308.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa địa chỉ: số 02 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đầu mối liên lạc ông Trương Ngọc Hưng –  Trưởng ban Phong trào, điện thoại 0913483009 hoặc 058.3813827 – 058.3822955.

Trân trọng./.

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »