Review Nha Trang

Xem xét một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09

 Xem xét một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09

Ngày 21-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị để xem xét một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các ông: Nguyễn Hải Ninh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025; Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2022 – 2025… Đồng thời, xem xét Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Danh mục các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung thảo luận dự thảo Quy định về quy trình giao nhiệm vụ trọng tâm và nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, sự cần thiết ban hành quy định này xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, qua đó khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác đánh giá cán bộ thời gian qua, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Quy định này không thay thế Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 24-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 3-12-2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

 

XUÂN THÀNH

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »