Review Nha Trang

Hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022

 Hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022

   Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCCOP) được triển khai đã mang lại những hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất theo tập quán, nhỏ lẻ sang sản xuất kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở khu vực nông thôn theo các quy định của pháp luật… Chương trình đã tạo động lực, giúp người sản xuất đổi mới tư duy, sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhiều sản phẩm đẹp, chất lượng tốt, sản xuất theo đúng các quy định của nhà nước đã được hỗ trợ từ chương trình không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà còn thu hút người tiêu dùng cả nước, được phân phối rộng rãi ở các chuỗi siêu thị, giúp kinh tế nông thôn từng bước phát triển.

   Từ việc tham gia triển khai chương trình OCOP trên địa bàn, các sản phẩm của thành phố được UBND tỉnh công nhận đạt xếp hạng sao OCOP năm 2021 đã dần được khẳng định thương hiệu, nhiều khách hàng tin dùng và đánh giá cao về chất lượng, từng bước khẳng định giá trị và uy tín trên thị trường, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và được nhiều người biết đến, hướng đến xuất khẩu, góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và doanh thu.

  Tiếp nối những thành công của Chương trình OCOP năm 2021, năm 2022, thành phố Nha Trang có 09 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của 02 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Hoàng Kỳ Nam với 04 sản phẩm từ rong biển, Công ty TNHH DT Food với 05 sản phẩm từ yến.

   Hiện nay, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Nha Trang đã thực hiện đánh giá, phân hạng đối với 09 sản phẩm tham gia năm 2022. Theo đó 09/09 sản phẩm tham gia đạt điểm từ 67/100 điểm, được Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thành phố phân hạng từ 3 sao trở lên, đồng thời đã chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm đạt từ 50 đến 100 điểm lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa để trình UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng đối với 09 sản phẩm OCOP năm 2022 của thành phố Nha Trang.


Đại diện Công ty TNHH Hoàng Kỳ Nam giới thiệu sản phẩm cho Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự buổi khảo sát thực tế của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 

   Nhằm hỗ trợ các chủ thể trên địa bàn thành phố tham gia Chương trình OCOP năm 2022 có sản phẩm đạt chất lượng, được UBND tỉnh xếp hạng cao, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hoàn thiện sản phẩm cho các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 của thành phố. Theo đó, UBND thành phố đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ các chủ thể như sau: Công ty TNHH Hoàng Kỳ Nam là chủ thể có 04 sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 với tổng mức đầu tư 212 triệu động trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 174 triệu đồng, chủ thể đối ứng 38 triệu; Công ty TNHH DT Food có 05 sản phẩm yến tham gia Chương trình với tổng mức đầu tư 190 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 167,5 triệu đồng, chủ thể đối ứng 22,5 triệu đồng.

   Nguồn kinh phí được dùng để hỗ trợ các chủ thể xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm và xây dựng câu chuyện sản phẩm nhằm hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm.


Đại diện Công ty TNHH DT Food giới thiệu sản phẩm yến sào và rong nho tại Hội nghị Xúc tiến sản xuất chế biến, tiêu thụ nông thủy sản Khánh Hòa và Ấn Độ diễn ra vào ngày 16/12/2022 tại Hội trường UBND tỉnh.

   Ngoài việc hỗ trợ kinh phí, thời gian qua UBND thành phố còn hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, triển lãm như Hội nghị Xúc tiến sản xuất chế biến, tiêu thụ nông thủy sản Khánh Hòa và Ấn Độ; tham gia trưng bày sản phẩm OCOP tại Chương trình Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022… nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm qua đó mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Nguyễn Hòe

Review liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Translate »